Indkøbskurven er tom.
Mille Kalsmose - En magisk materialisme
Interview & Portræt

Værkstedsbesøg hos Mille Kalsmose op til udstillingen Magic Materialism på Martin Asbæk Gallery 3. februar til 11. marts 2023

Mille Kalsmose - En magisk materialisme

INTERVIEW: Af Matilde Lu Ettrup.
Artikel fra magasinet kunst #1 / 2023 / Februar

Den danske billedkunstner Mille Kalsmose, står til februar klar med soloudstillingen ‘Magic Materialism’ på Martin Asbæk Gallery. Vi har besøgt Kalsmose i atelieret til en snak om inspiration og om værker, der er skabt med en nysgerrighed for materie og menneske.  

Som jeg træder ind i Mille Kalsmoses atelier på Rentemestervej i Nordvest, fanges mit blik straks af en samling blokke af beton placeret spredt på gulvet. De danner cirkler om hinanden og binder med en fælles tyngde rummet sammen i ét. Blokkenes kanter er både polerede og rå, de er på størrelse med en skammel. Glatte overflader brydes af små kugleformede udposninger, der kalder på berøring.

Senere sidder jeg på hug mellem Kalsmose og betonen, og her forstår jeg, at blokkene indeholder en viden, der skal invitere mig til at undersøge, hvad jeg virkelig sanser og fornemmer. Blokkene er et af Magic Materialisms centrale værker. De siger en del om den kommende udstilling, samtidig er de sigende for Kalsmoses tankevirke og praksis. Blokkene og Kalsmoses kunstneriske projekt, vil jeg komme mere ind på senere. 


Mille Kalsmose i atelieret. Foto: My Ryge.

Det universelle
Magic Materialism præsenteres med en stor nysgerrighed over det universelle og som et forsøg på at bringe indsigt til publikum i, hvad det egentlig vil sige at være menneske. Værkerne vil kredse om forholdet mellem kroppen, ånden og materie, og fremstille dem som værende forbundet komplekst og kiastisk som ét. Udstillingens titel er hentet fra filosoffen, Ole Fogh Kirkebys, begreb af samme navn. Begrebet bringer – som Kalsmoses værker - viden om en immateriel og usynlig virkelighed og diskuterer forskellige bevidsthedslag.

Magic Materialism formidler en eksistentiel alvor, hvor menneskets og bevidsthedens potentiale tages seriøst - og så er udstillingen også en reaktion på angsten; både den kollektive og den, Mille kæmper med i sig selv. Fælles for værkerne vil være, at de søger mod håbet, fællesskabet og en optimisme.

Materialernes magi
Med hele tre udstillingsrum i galleriet, er der god plads til søgen efter bevidstgørelsen og fællesskabet. Men pladsen bliver også nødvendig, for Kalsmoses kunst kræver både rum og luft. Hun laver installationskunst og har tidligere i sit virke gjort brug af alt fra alger, svineblod og mos til jern, meteorsten og træ. Denne gang introducerer hun med Magic Materialism nye materialer som krystaller, guld og beton til sit arbejde.

Soloudstillingens værker søger med deres form og materiale, at minde os om sansningens kraft. Med det organiske materiale, ønsker kunstneren at vise det bastante med det porøse, det evige med det forgængelige - og det er gennem en bevidsthed om materialets oprindelse og tekstur, at Kalsmose vil have os til at reflektere over, hvad det er vi sanser, fornemmer og ser. Også ved udstillingen i Martin Asbæk Gallery, vil billedkunstneren tilbyde rig mulighed for refleksion og sansning.

Magic Materialism kredser, som titlen indikerer, om magi. Magi, materie og energier. En krystalfigur, placeret centralt i udstillingen, er som en af udstillingens centrale værker, et eksempel på værkernes optagethed af magi. Skulpturen er endnu ikke færdig. Men når den have en pegen ind i kvantefysikkens struktur. Her vil den blive præsenteret nærmest som Kalsmoses manifest over menneskets, krystallernes og energiernes vilje. Kalsmose fortæller, at dette værk, som resten af Magic Materialism, er skabt som en hyldest til kunstens potentiale til at gøre mennesket bevidst.


Mille Kalsmose, Magic Matter, 2023, Messing, krystaller. Foto: Martin Asbæk Gallery. 

Værkerne kredser alle om Kalsmoses budskab om behovet for noget, hun beskriver som bevidstgørelse. Med det referer hun til, at vi som mennesker erkender kraften ved at være mere bevidst om sig selv, det kollektive og materien – og hvordan alt dette står som forbundet. Det er altså de helt store spørgsmål, værkerne ønsker at kommunikere.

I løbet af vores samtale, vender hun flere gange tilbage til pointen om, at hvert enkelt menneske må tage deres individuelle plads i det kollektive: Noget Kalsmose mener, man gør også i erkendelsen af angsten. Flere gange vender vi tilbage til emner, som berør angsten, en følelse Kalsmose bestemt kender til. Gennem sine værker både udforsker og formidler hun sin pointe om, at vi som enkelte personer må gå ind i os selv for at acceptere angstens svære tilstand og forløses af den ved at tage del i det, Kalsmose beskriver som den kollektive bevidsthed.


Mille Kalsmose i atelieret. Foto: My Ryge.

Mille Kalsmoses atelier. Foto: My Ryge.

Skrift for blinde og synsnære værker
Når Kalsmose taler, er det med mange referencer til videnskaben, religion og filosofi. Hendes interesse for at forstå verden, virkelig at forstå den, viser sig tydeligt i hendes nyeste værker. I en del af de værker, hun vil præsentere med titel ‘Universal Blindness’, undersøger hun menneskets udvikling som en alkymistisk proces. Inspirationen til disse værker, har Kalsmose til dels hentet under hypnose. Her oplevede hun at miste synet af sig selv, og siden har én sætning skabt rum for Universal Blindness’ værker. “Jeg kan ikke se mig selv”, står der skrevet i braille med et mønster af prikker. Det er denne skrift der bryder både papirets landskaber af guld og betonblokkens glatte overflade; den der, da jeg træder ind i atelieret, straks kalder på berøring. 

Gennem disse værker, ønsker Kalsmose at invitere til en kollektiv blindhed. Blindheden kan forstås som et tab af det, kunstneren mener vi som moderne individer har fejllært og erfaret. Her står blindheden som en vej til kernen; en metode til at lade fornemmelsen for sig selv og det kollektive gro. Kalsmoses søgen efter ego-tabet og blindheden er stadfæstet i disse værker med blindskriften på beton og papir.

Universal Blindness er synsnære værker, fortæller Kalsmose. Ikke for de seende, men for de følende.
“Det handler om at famle sig frem og turde føle det vi oplever. Ikke som følelser, for følelser bedrager os også, men som fornemmelser,” siger hun, mens vi sidder mellem betonen på hug. Jeg spørger om udstillingens gæster må sætte sig på betonen, røre ved dem og bruge dem som stole. Kalsmose udbryder, at det må de rigtig gerne.

Oprindeligt skulle betonblokkene udstilles stablet som et tårn. Men som Kalsmose pakkede dem ud, fornemmede hun, at blokkene, mens de stod spredte, indeholdt et mere spændende kunstnerisk potentiale.
“Jeg havde ikke forestillet mig, at betonen kunne så meget,” fortæller hun. Kalsmose beskriver blokkene som mystiske, rituelle og som bærere af en hemmelig teknologi. Hun ved endnu ikke, hvordan de skal placeres i galleriet, men man kan forestille sig, at hun, så snart hun har adgang til udstillingslokalet, vil fornemme og vide det.

Der går et langt og hårdt arbejde forud for værkerne i Universal Blindness. Brailleskriften har Kalsmose tillært sig og udført med egne hænder. Betonen har hun båret, støbt og skåret med egen kraft. Omkring os ligger guldbelagte værker af papir, mærket af Kalsmoses arbejde og af brailleskriftens tekstur.


Mille Kalsmose, Universal Blindness (detalje). Foto: My Ryge.

Eftertænksom grundighed
I løbet af mit besøg i atelieret fortæller Kalsmose, at jeg besøger hende på et spændende og helt rigtigt tidspunkt. Jeg fornemmer det samme. Vi er midt i december, der er under to måneder til Magic Materialism står åben og omkring os i atelieret, er udstillingens endnu ikke færdige værker beretninger om en igangværende proces. Kalsmose og jeg sidder ved et stort, hvidt bord. For enden af det, står en nøjagtigt udført skalamodel i papir placeret. Modellen er skabt som et billede på lokalerne i Martin Asbæk Gallery. Kalsmose har fra sit atelier allerede indtaget galleriets rum.

Et nært blik på modellen afslører guldfarvede lapper på størrelse med en lillefingernegl. De er ophængt på papirets inderste kanter - galleriets indervægge - og små kubeformede efterligninger af blokkenes beton, står spredte for hinanden i rummet mellem. Der er ingen tvivl om, at modellerne er skabt med præcision og detalje, og at den eftertænksomme grundighed fra Kalsmoses skabelsesproces, går igen mens hun forestiller sig opstillingen af hendes værker.


Mille Kalsmose, Collected Memory. Foto: My Ryge.

Kalsmoses bevægelse fra kroppen og ud
I hjørnet af atelieret, dækker udstrakte ark af rødt papir et stativ der bruges til at tørre. Gulvet omkring har tætte pletter fra samme røde farver. Det er her Kalsmose skaber formen på sit værk ‘Collected Memory’, en serie af værker som har været udstillet på bl.a. Venedig Biennalen og i Politikens Hus. Ved disse udstillinger, har værket inviteret publikum til at udfylde de farvede ark med vidnesbyrd og skrevne ord. Sådan har værket udviklet sig med deltagelse fra beskueren. Kalsmose omtaler værket som værende i en proces der aldrig slutter.

Når dørene til Magic Materialism åbner, står Martin Asbæks Galleri som rum for Collected Memory’s videre tilblivelse. Men inden, har Kalsmose en længere farvningsproces foran sig. I den kommende udstilling, vil rispapirets farver nemlig erstatte det røde med et nuancelandskab af blå. Ved dette skift, fra rød til blå, vil værket bevæge sig væk fra symbolikken af blodets røde farver til det universelle og himlens blå. Kalsmose beskriver skiftet som værkets bevægelse ud af kroppen; til alt det der findes imellem os og omkring. Betonen, guldet og krystallerne bringer nye videnskaber og materialer; og brailleskriftens teknik, nye måder for publikum at opleve, fornemme og se. For Kalsmose handler Magic Materialism ligeligt om sindet og kroppen, hvor værkerne skabes som universelle virkeligheder, der skal bringes i spil og kollektivt erfares.

Udstillingen Mille Kalsmose - Magic Materialism kan opleves på Martin Asbæk Gallery fra d. 3. februar og frem til d. 11. marts 2023

Skriv en kommentar
*
*
*
*
Del med en ven
*
*
*
Ingen kommentar mulig