Indkøbskurven er tom.
Peter Land
Udstillinger & Omtaler

Lige nu aktuelt på Galleri Nicolai Wallner

17 handshakes, Hope - Peter Land
GALLERI NICOLAI WALLNER

Omtale: Af Marianna Cæcilie Kiel
01.02.2023

Forestil dig kunst forklædt som reklame  - en slags tilrettelagt visualisering af markedsføringsstrategier med termen ‘readymade’ som genrebetegnelse – og du har kunstneren Peter Lands konceptuelle værker “17 handshakes” og ”Hope”. I videoværkerne bliver publikum konfronteret med stereotype repræsentationer af hvordan det er at være en mand, der har succes, magt og ambitioner. Det er interessant og gennemført eksekveret af kunstneren, som helt uvant ikke selv medvirker.

Videoen ”17 handshakes" (2023) vækker ikke umiddelbart opsigt, medmindre beskueren står på udstillingsstedet og tildeler værket opmærksomhed alene på grund af dets placering. På samme måde som Marcel Duchamp effektuerede sit værk "Fountain" (1917) ved at flytte det væk fra sin vante placering og ind på ”museet”.

Peter Lands bearbejdning af ”stock images” der viser reklamer med dertil hørende elevatormusik, snyder ved første øjekast med deres mekaniske loop-bevægelse, der peger på reklamers serielle og trivielle funktion.

Kritik af kønsopfattelser
Hvad der synes at være på spil i Lands værker, er gentagelsen og manden som kønslig repræsentant for produktet, der peger på stereotypiseringen af den maskuline magt, der altså  ligger i ”håndtrykket”. Håndtrykket som et magtudtryk, der med ironisk distance vendes mod sig selv i et konceptualiseret billedsprog, iværksat af Peter Land. 

Værket oser af høj kunstnerisk kvalitet og både fascinerer og imponerer med dets ætsende og underfundige kritik af den såkaldt heteronormative opfatttelse af maskulinitet.


Stilbillede: "17 handshakes" (2023) af Peter Land. Galleri Nikolai Wallner.

Hope (2023)
Hvem kender ikke til billedet af den mobiltalende buisnessmand på vej til eller fra job. I en andet lignende værk, præsenteres publikum for samme stereotype karakterer i idylliseret gang gennem et kosmopolitisk landskab. Et element som viser sig i denne video, er det tidsmæssige aspekt ved maskulinitetsidealet, som ses ved den forsørgende men dog progressive forretningsmand, der henviser til ordsproget: ”Tid er penge”.

I næsten endnu højere grad end ”17 handshakes” er præsentationen af den stereotype udgave af manden på spil her. Publikum ser en smilende mand, iklædt jakkesæt, der fører en tilfredstillende samtale med en eventuel kunde. Beskueren møder billedet på magt set gennem de heteronormative briller, vi alt for godt kender til og præsenteres for, i eksempelvis bilreklamer hvor kun mænd optræder.


Stilbilleder: "Hope" (2023) af Peter Land. Galleri Nikolai Wallner.

Den strukturelle ulighed
Gennem visualiseringen af det vante og forudsigelige, som blandt andet ligger i gentagelsen, i den serielle loop-bevægelse, leder begge værker op til kritikken af den strukturelle ulighed mellem køn.

Peter Lands næsten subversive kritik af stivnede maskulinitetsidealer lader sig relativt hurtigt begribe og fæstne af det trænede øje. De to værker synes at give et demonstrativt modsvar på reklamebrancens forældende syn på køn og magtstrukturer, leveret gennem et ironisk glimt i øjet, af kunstneren. 

Værkerne er perfekte eksempler på hvordan kunsten intentionelt kan affortrylle det vi med vanens magt ikke tilskriver videre opmærksomhed, for samtidig at vække til eftertanke.

Peter Land ser ikke bort fra sit eget køn i sine kritiske præsentatioer eller kommer med løftede pegerfingre, men sætter et spejl op foran sit publikum som herved selv må afgøre hvorvidt vi med vores perception er til fals for stereotype og ulighedskabende billeder af køn.

Med varm anbefaling herfra opfordres det til at se udstillingen.

Udstillingen kan ses frem til den 25 januar

Øverst: Stillbillede, "17 handshakes" 2023, Peter Land, Galleri Nicolai Wallner

GALLERI NICOLAI WALLNER, Glentevej 47 – 49, DK-2400 København

Åbningstider: Tirsdag - Fredag 11-17 og lørdag 11-15

 

Skriv en kommentar
*
*
*
*
Del med en ven
*
*
*
Ingen kommentar mulig