Indkøbskurven er tom.
Lee Lozano. The ultimate methaphor is a mirror
Udstillinger & Omtaler

Aktuel udstilling på GL. STRAND

Lee Lozano - The ultimate metaphor is a mirror. Kunstforeningen GL. STRAND

Omtale
Af Marianna Cæcilie Kiel

Den amerikanske kunstner Lee Lozano pryder i øjeblikket væggene på Kunstforeningen GL. STRAND med oliekridtbaserede streger og ekspressive budskaber. Her møder man et intenst billedsprog præget af falliske symboler og surreelle abstraktioner. Udstillingen er den første præsentation af Lee Lozano i Danmark og tæller 115 værker fra perioden 1959-1964.

At udfordre grænser
Fælles for alle værkerne er en kraftfuld opvisning i grænsebrydningen mellem køn og datidens stereotype kønsopfattelser der kommer til udtryk via en stærk og eksplosiv energi. De fleste af værkerne, tegninger og maleri, er båret af motiver der viser en grotesk, humoristisk og provokerende tilgang til verden. Igennem et helt årti skaber Lozano værker der alle baserer sig på maleri, tegninger og tekst.

En højere bevidsthed
I et af de titelløse værker præsenteres beskueren for en ansigtsprofil af en mand og to flyvere der vifter rundt om hans ansigt som en flue i irriterende og vedvarende cirkulation. Den fornemmelse får man i al fald ved den krybende nærhed flyverne synes at generere. Det fremstår nærmest som en  slags repræsentation af den mandlige fascination af maskiner og elektronik, hvilket her sættes i et provokerende lys ved den drilske kommentar til mænds stereotype kønsopfattelser. Motivet henviser på et helt konkret plan til legetøjsflyvemaskiner der altså leder i retning af en parodi på det mandlige køn som en repræsentation af samfundets generelle magtstrukturer, der skaber ulige forhold mellem kønnene.

Legetøjsflyvere der henviser til leg og frihed ses i flere af Lozanos værker gengivet med en fallisk og naivistisk forenklet form. Figuren optræder som et tilbagevende motiv i flere af hendes værker og Lozano har i en privat note nedfældet sine tanker i forbindelse med den lethed flyveren symboliserer: ”CURE FOR GLOOM, CRANKINESS, BLUES, DISEMBODIED PAPER AIRPLANEFLYING AROUND ALL THE TIME” – Lee Lozano: Private Book 1, 1968. Samtidig synes der at være et drømmende og surealistisk motiv at spore i den lethed og frie ånd flyveren i værkerne repræsenterer.


Lee Lozano, uden titel, Kunstforeningen GL: STRAND. Foto: Marianna Kiel

Det fragtmenterede billedsprog
I flere af værkerne dukker forskellige motivdele op gennem et fragtmentarisk og intenst billesprog, der vidner om en stor interesse i maskindele, værktøj og møtrikker som indgår i en klassisk komposition med et ekspressivt og surrealistisk udtryk. I nogle af udstillingens værker, mestendels tegningerne, ses en eksplosiv bevægelse og energi i stregføringen der samtidig viser en kontrolleret lethed. Denne kombinationen ses tydeligt i oliekridtværket hvor en grøn møtrik med rød-grønne komplimentærkontraster ses i billedets forgrund foran maskindele, der næsten udggør en kvindekrop i et slags surealistisk portræt. Hver enkelt del er placeret, så vi får indrykket af hvordan kroppens indre organer veksler mellem et maskinelt og organisk kropsligt udtryk. Dette værk, og mange andre, synes at henvise til et udtryk der ses i både et klassisk opstillet men også grotesk surreelt figurstudie; en kropsliggørelse af værktøj og uorganiske ting der på samme tid repræsenterer og peger hen mod en objektiviserende kønsopfattelse af kvinden.


Lee Lozano, Uden titel, Kunstforeningen GL. STRAND. Foto: Marianna Kiel

Køn og ufrihed
Et gennemgående motiv i værkerne er legen med fallosfiguren som en udfordrende og kritisk kommentar til samtidens opfattelser af køn, og den samtidige magtmanifestation der orienterer sig mod ulighed, økonomi og religion. Netop penisbillederne synes at henvise til et motiv der på sarkastisk vis udtrykker en leg med dette forhold; den skæve opfattelse af kønsfordelingen og den samfundsmæssige ulighed den afstedkommer. Der er ifølge Lozano et stort behov for at frisætte alle fra "samfundets kapitalistiske lænker".

I motivet ser vi en karikeret udgave af det mandlige lem samt den position manden befinder sig i som slavebundet eller ofret som en jesusskikkelse på korset tilsyneladende tilfredstillet eller voldtaget af en magtfuld hånd øverst oppefra.

 

Lee Lozano, Uden titel, Kunstforeningen GL. STRAND. Foto. Marianna Kiel

I hele udstillingsperioden vises Hollis Framptons interessante film Manual of arms fra 1966 i kunstforeningens biograf.

Desuden er der hver torsdag i udstillingsperioden gratis omvisning i den aktuelle udstilling.

Udstillingen vises til og med 13. november 2022

Skriv en kommentar
*
*
*
*
Del med en ven
*
*
*
Ingen kommentar mulig