Indkøbskurven er tom.
Krise, krop og klima: Kunstakademiets årgang 2022
Udstillinger & Omtaler

Kunsthal Charlottenborg. 20. april - 22. maj 2022.

Mellem krise, krop og klima: Her er Kunstakademiets årgang 2022

Af Sara Mathilde Gosmann
22. april 2022

Kunstakademiets afgangsudstilling på Charlottenborg løfter hvert år sløret for morgendagens danske kunstscene. I år under overskriften ”Læs Tiden”

Forårssolen bader gården foran Charlottenborg i et klart lys, og gæsterne i museumscafeen misser med øjnene. Dæmpede stemmer blander sig med lyden af klirrende teskeer mod porcelæn, men under overfladen ulmer en tøvende forventningsfuldhed: mod en sommer fri af pandemiens snærende bånd, mod lange lyse aftener og langsomme morgener.

Fremtidsforventninger udgør også et tema på udstillingen ”Afgang 2022” med værker af 25 dimittender Kunstakademiets Billedkunstskoler. Blot ikke den uskyldige og næsten frydefulde forventningsfuldhed, der synes at præge museumsgæsterne. Her, i Kunsthal Charlottenborgs store sydfløj, hersker mere ambivalente og ildevarslende syn. For hvordan finder man håb for fremtiden i en nutid præget af krise og konflikt?

Fortællinger om flugt og frihedsberøvelse
Svaret skifter fra værk til værk og med den enkelte kunstners praksis. Men et kritisk blik på både fortid og samtid går igen på tværs af maleri, skulptur, video, tekst og installation.

Foran museets indgangsparti toner afgangsudstillingens første værk frem: en portal af træ, der bærer et gardin af perler lavet af mel og salt – basisingredienserne til brød, som historisk har symboliseret fred. Skulpturen af Samara Sallam er en slags mindesmærke over tre historiske begivenheder, hvis betydninger flettes sammen på dansk jord.


Samara Sallam, (no title) 2022. Afgang 2022, Kunsthal Charlottenborg. Foto af David Stjernholm

”Historien starter i 1945, hvor tusindvis af tyske flygtninge døde af sult og sygdom i Danmark,” skriver Sallam og fortsætter: ”Tre år efter, i 1948, overlevede mine bedsteforældre en massakre i Palæstina og blev flygtninge i Syrien. Senere i 2019 mødte jeg tilfældigvis sønnen til en af de overlevende fra den negligerede danske flygtningelejr.”

Sallams værk illustrerer tilsammen med fortællingen en kausal historie, der også er temaet i udstillingens andet værk, det aktivistiske ”Køretøjer i slusen til Ellebæk detentionslejr” af Niels Christensen. Her, for enden af kunsthallens brede trappe, tegner 70 fotografier et billede af isolation og magtesløshed. Fotografierne forestiller de køretøjer, der i løbet af en periode på to måneder er kørt gennem en sluse, der sikrer, at indgangen til Ellebæk aldrig er helt åben: en slags skæbnesvanger grænseovergang.

Mellem krop, køn og klima
Undersøgelser af grænsesætninger går igen i udstillingens største rum, om end på en helt anden måde. På et stort lærred toner Maja Malou Lyse frem i videoværket ”Antibodies”, der via en humoristisk blanding af pop- og finkultur gennem historien problematiserer nutidens forhold til begær, identifikation og objektivisering.


Installationsview Afgang 2022, Kunsthal Charlottenborg. Cassie Augusta Jørgensen, Danish Girl Dick, 2022. Anabela Veloso, circled 2022-2023. Madeleine Andersson, Petrosexuality 2022, Your hole is our goal 2022. Foto af David Stjernholm

I rummets midte tårner europaller med magasiner sig op foran et andet videoværk, der danner en stor cirkel langs den højre væg. Installationen bærer titlen ”Petrosexuality”, og kunstneren Madeleine Andersson stiller ligeledes skarpt på vor tids seksualitetsbegreb. Med sit værk peger Andersson blandt andet på, at menneskelige relationer ikke er helt ulig det forhold, vi har til miljøet: Hvis den ene partner søger at kontrollere og dominere den anden, vil det i sidste ende være ødelæggende.

Ovenstående erkendelse videreføres i installationen ”circled” af Annabela Veloso. Her træder beskueren ind i et altomsluttende rum indeholdende en tv-skærm, en bunke jord og et antal poser. Beskueren inviteres til at tage en lille håndfuld jord med sig for at passe på den, indtil deltagerne mødes igen i januar 2023. Omsorg er på den måde et samlende begreb for flere af værkerne. Ligesom Andersson kalder på nænsomhed i menneskelige relationer og i vores forhold til naturen, peger Veloso på, at omsorg og pleje også gælder i den mere-end-menneskelige verden.


Anabela Veloso, cirlced 2022-2023. Afgang 2022, Kunsthal Charlottenborg. Foto af David Stjernholm

Læs fortid, nutid og fremtid
At livet må leves forlæns, men først forstås baglæns, har vi fra Kierkegaard. Erkendelsen synes at gå igen blandt mange værker på ”Afgang 2022”, som anvender fortiden som nøgle til at forstå nutiden og spå om fremtiden. Det kritiske blik på samtiden understøttes på den måde af en tendens til at dissekere arkiver og afdække, hvordan fortiden runger som et ekko i 2022.

Samara Sallams og Niels Christensens værker illustrerer for eksempel, hvordan historien har det med at gentage sig i vores møde med fremmede kulturer, mens grønlandskfødte Martin Brandt Hansen i værket ”Black Box 3905” går i direkte clinch med kolonihistoriens spor ved at imitere antropologiens fetichistiske tendens til at ’katalogisere’ og ’bevare’ oprindelige folks kulturarv. Andre værker trækker tråde endnu længere tilbage i tiden: Esben Weile Kjær tager med sin enorme glasmosaik ”Mirror” udgangspunkt i danseplagen i 1518 – det første tilfælde af massehysteri – og Anna Munk Johansens malerier leder tankerne hen på barokkens spektakulære mode.

Esben Weile Kjær, Mirror 2022. Afgang 2022, Kunsthal Charlottenborg. Foto af David Stjernholm

Men er fremtiden lige så dyster som den fortid, vi er rundet af?

Måske. ”Omsorgen spinder tråde på tværs af tid,” lyder det blandt andet i installationen ”Jeg drømmer at jeg er vågen og er i tvivl om jeg drømmer at jeg er vågen og …” af Gurli-Marie Lindum. Værket tager udgangspunkt i kunstnerens erfaringer med moderskab, men favner samtidig generationers traditioner og omsorgsarbejde i en mere bred forstand. Hvis vi formår at være noget for hinanden og den verden, vi er en del af, er der måske håb.

”Afgang 2022” formår i høj grad at læse tiden – og opfordrer sine besøgende til at gøre det samme.


Gurli-Marie Lindum, jeg drømmer at jeg er vågen og er i tvivl om at jeg drømmer at jeg er vågen og er i tvivl 2022. Afgang 2022, Kunsthal Charlottenborg. Foto af David Stjernholm

FAKTA

Afgang 2022 kan opleves på Kunsthal Charlottenborg frem til 22. maj 2022.

De deltagende kunstnere er: Madeleine Andersson, Ember Blooming, Clara Busch, Niels Christensen, Paula Duvå, Martin Brandt Hansen, Emilie Imán, Simon G. Jakobsson, Anna Munk Johansen, Agne Jokše, Cassie Augusta Jørgensen, Esben Weile Kjær, Maria Lepistö, Gurli-Marie Lindum, Maja Malou Lyse, Rasmus Niclas Rose Nielsen, Anna Kristine Hvid Petersen, Kristine Karlshøj Leopold, Søren K. Rye, Samara Sallam, Bertram von Undall, Anabela Veloso, Christian Vindelev, Vic West og Mike Mac-Leod Worning.

Skriv en kommentar
*
*
*
*
Del med en ven
*
*
*
Ingen kommentar mulig