Indkøbskurven er tom.
TILBLIVELSEN på galleri Grundstof i Aarhus
TILBLIVELSEN på galleri Grundstof i Aarhus

FOROMTALE af Oline Vogelius Brønd

d. 04 april 2018.

Jacob Juhl udforsker med sin kommende udstilling, det vi ikke altid har øje for eller er bevidste om. Det er en kunstnerisk undersøgelse af forskellige rum, sprog og udtalelsespositioner, der ellers for det meste afgrænses, ved at adskille sig fra hinanden.

Udgangspunktet for udstillingen TILBLIVELSEN er alfabetets 29 tegn. Eller med Jacob Juhls egne ord – ”sprogets konvergens”. Udstillingen er en ”samtale” mellem flere forskellige sprog; Det verbalsproglige, billedsproget og matematikken. ”Det er forskellige sprogligheder, som vi både erkender og aktivt skaber verden igennem, som en slags filtre, både ind og ud”, skriver Jacob Juhl.

Med rødder i minimalismen og konceptkunsten har Jacob Juhl udviklet sit eget æstetiske udtryk. Det udfolder sig i et krydsfelt mellem erkendelsesfilosofi, poesi og naturvidenskab og han bryder således med de afgrænsede sprogs begrænsninger.  

Han skriver, ”Vort danske sprog består (på skrift) af 29 tegn, dvs. "29" er den matematiske beskrivelse af denne mængde. Med disse tegn kan vi udsige UENDELIGT mange udsagn, og vi kan variere udtalen af dem i ét væk. Samtidig er mængden af udsagn paradoksalt nok skarpt afgrænset, idet disse tegn kun kan bruges til at skabe udsagn om noget, der ligger inden for det verbalsproglige domæne - jeg kan fx ikke med ord beskrive, hvordan en molakkord adskiller sig fra en durakkord, eller beskrive farven gul for en blind person.”

Udstillingen TILBLIVELSEN er en værkserie, bestående af 29 billeder, printet på tavler, der alle måler 29 x 29 x 2,9 cm. De er hængt op på væggen, med 29 cm afstand mellem sig. På alle værkerne fremgår 29 tekstlinjer, formuleret med 29 bogstavkarakterer, der således også korresponderer med det overordnede system. Udover billedtavlerne har Jacob Juhl også lavet 4 unikke kunstbøger, der alle er baseret på de 29 fotos og tekstudsagn.

”Tallet 29 er altså en "sprogcontainer", en markør for sprogenes uendelighed og samtidige afgræsning, hvilket nok er særligt vigtigt at fremhæve i forbindelse med verbalsproget, da det i vores bevidsthed har klar forrang ift. de andre sprogligheder. Og tallet er som nævnt en matematisk beskrivelse af en verbalsproglig mængde, og derfor også i sig selv et lille eksempel på, hvordan sprogligheder masseres ind i hinanden. Når jeg så forsøger at få disse sprog til at konvergere, er det et forsøg på at skabe et erkendelsesfelt, hvor man måske kan opleve, erfare eller erkende verden på nye måder”.

 

Udstillingen kan ses på galleri Grundstof fra d. 6 april til d. 5 maj 2018.

Link til Jacob Juhls hjemmeside: http://www.jacobjuhl.dk/

Link til galleri Grundstofs hjemmeside: http://www.gallerigrundstof.dk/index.php/da/kommende-udstillinger/334-6-apr-5-maj-2018-jacob-juhl

 

Skriv en kommentar
*
*
*
*
Del med en ven
*
*
*
Der er ingen kommentarer