Indkøbskurven er tom.
Venezianske tegninger
Scene, Film & Bøger

Ny bog om fra Kobberstiksamlingen på Statens Museum for Kunst.

BØGER: Af Tove Thage. 20.12.2018.

VENEZIANSKE TEGNINGER

Kunstnerens tegning som forarbejde er i al sin skrøbelighed et billede på den kreative proces, et udtryk for det kunstneriske stofskifte i både en åndelig og en praktisk dimension. De kan ikke rigtig tages til indtægt for noget. De udspringer af en lang tradition og viser os noget universelt. Det handler om kunstnerens forberedende arbejde. Den aktuelle - den eneste - bogudgivelse af Kobberstiksamlingens samling af venezianske tegninger har vist sig overraskende omfattende, og endda uden at der har været tale om en systematisk indsamling.


Forside: Chris Fischer (m. bidrag af Matthias Wivel): Venetian Drawings - Italian Drawings in The Royal Collection of Graphic Art, Statens Museum for Kunst, 2018.

Mange kunstnere betragtede deres tegninger som noget privat. De var kunstnerens råstof for produktion af færdige værker. Udstillingen, vist på SMK foråret 2018 Kunstværkets tilblivelse - Fra idé til mesterværk handlede om, hvordan kunst bliver til. Den var en gave til alle elskere af kunst.


The temptations of St Jerome, Giovanni Battista Tiepolo (Venice 1696 – Madrid 1770)

Forskeren bag det imponerende arbejde er seniorforsker Chris Fischer, dén person, der med kyndighed kan åbne de 500-år gamle tegningers eksklusive verden og samtidig med sans for den gode fortælling. For eksempel med et citat fra Leonardo da Vinci: 'den gode maler har to opgaver, at male mennesket og dets sjæl'.

På udstillingen udfoldedes tegnekunstens betagende psykologiske indføling og samtidig en indføring i det praktiske håndværk, som titlen sagde, fra idé til gennemarbejdelse. I kataloget til udstillingen skrev Fischer meget sigende om den i dag manglende genstandsforskning: " ... og hvem ved, måske kommer der - selv på universitetet - en tid, hvor man igen tør lade sig forføre af sensualiteten i den materielle verden." Kunstværkets tilblivelse, både udstilling og katalog, var en sjælden oplevelse, en udstilling baseret på forskning, i sig selv et mesterværk om kunstens inderste væsen og tilblivelse. (Udstillingen Fra ide til mesterværk blev anmeldt af Merete Mørup i nærværende magasin 2018, nr. 2).


Woman’s head turned to the right, Rosalba Carriera (Venice 1699-1763) eller Nicola Grassi (Formeaso 1682 – Venice 1748)

Hér betog særlig de kreative pennestrøgs ufærdige søgen som kontrast til de tunge myter og fortællinger, en antik kulturarv har overleveret os. Udstillingen på SMK gjorde det muligt at tilegne sig kulturarven som levende kunst. Eller som det blev fortalt af Vasari - grundlægger af verdens første kunstakademi i 1563 - i myten om Michelangelos geniale skabelse af statuen: " ... på den mest vidunderlige vis at give liv til en skikkelse, der allerede regnedes til de døde."

Aktuelt har SMK med Chris Fischer som forfatter udgivet enden et imponerende storværk om Den Kongelige Kobberstiksamlings (KKS) venezianske tegninger. Det er den første oversigt over de venezianske tegninger i KKS.

Dette bind på 340 sider er det foreløbig sidste i rækken af udgivelser om KKS's uhyre omfattende samling af europæisk tegnekunst fra renæssance og barok. Tidligere udgivne værker har omhandlet tyske, centralitalienske, franske, genovesiske, neapolitanske, britiske og romerske tegninger.


Head of St Anne, Giovanni Battista Tiepolo (Venice 1696-1770)

Bogen er et katalog over tegninger, der er blevet til på det venezianske fastland siden 1480'erne og frem til 1600-tallet. Og helt frem til tiden omkring den venezianske republiks fald i 1797. Ud over at være et tegningskatalog er det samtidig en introduktion til at læse denne type tegninger, da de som oftest er at betragte som skitser eller forstudier.

Det er tegninger fra en 500-årig periode i den vestlige kunsts historie, men vel at mærke fra kunstnernes værksted, et laboratorium, hvor der blev eksperimenteret, improviseret og fundet nye veje. Chris Fischer oplyser nøgternt, at tilblivelsen af de fleste af værkerne skyldtes bestillerne. Men tegningen som kunstværk er intim og et sted for os i dag at studere billeddannelsens elementer og tilblivelse.

Af bogen fremgår det, hvad der kendetegner de venezianske tegninger. De er opbygget som en arkitektonisk scene rundt om nogle figurer. De er drama, Fischer fremhæver det som et særkende ved de venezianske tegninger og malerier, at enhver historie afbildes som om, der er tale om ceremonier eller optog fyldt med festligt klædte personer, også ofte udstyret med processionsfaner. Her lægges ikke vægt på hovedmotivet, og de undgår at konstruere et stærkt centralperspektiv, der ville pege på én central hændelse.

Hovedhandlingen er ved at forsvinde i masseoptrin, men alt er scenografisk opbygget, som scenen til en operahandling. Menneskene smelter sammen i større grupper og det passer, som Fischer skriver, til det venezianske politiske system, hvor magten ikke hvilede på individet, men på grupperinger, der indbyrdes holdt hinanden i skak.


St Sebastian, Palma Giovane (Venice 1548-1628)

Dette gruppe-princip gjaldt også kunstnernes værksteder i Venedig, som ofte var familieværksteder og i byens scuole grandi, de religiøse og betydningsfulde broderskabs-sammenslutninger. Undervejs får vi også praktiske oplysninger, for eksempel at sølvstiften dengang var et handy redskab for kunstneren på rejse, men at den havde den ulempe, at sporene efter den ikke kunne raderes ud, og at linjen altid vil være af samme tyngde.

Den moderne blyant blev først opfundet så sent som i 1790'erne. Det er en lykke, at Chris Fischer som forsker og museumsmand, med ihærdighed har mulighed for både at registrere, se på tegninger og formidle dette til os andre.

Chris Fischer (m. bidrag af Matthias Wivel): Venetian Drawings - Italian Drawings in The Royal Collection of Graphic Art, Statens Museum for Kunst, 2018

Chris Fischer er seniorforsker, leder af SMK's Forskningscenter for Tegnekunst

Skriv en kommentar
*
*
*
*
Del med en ven
*
*
*
Ingen kommentar mulig