Indkøbskurven er tom.
Et indblik i fremtidens boliger
Udstillinger & Omtaler

Med Welcome Home inviterer Dansk Arkitektur Center for første gang indenfor i BLOX

Anmeldelse og debat af Mads Tamborg

D. 11/05/19

’Welcome Home’ er Dansk Arkitektur Centers første udstilling i den nyopførte bygning BLOX, nær havnefronten på Bryghuspladsen i København. Udstillingen giver et indblik i de historiske begivenheder, der har været med til at forme danskernes måde at bo og leve på, og inviterer til at gå på opdagelse i fremtidens boformer.

Mandag den 7. maj inviterede Dansk Arkitektur Center (DAC) for første gang Københavnerne indenfor i deres nye lokaler i BLOX, med åbningsudstillingen ’Welcome Home’. De nye lokaler er bygget med henblik på at tildele Københavnerne et nyt og attraktivt byrum ved havnefronten, der inviterer til ophold, kreativitet og leg, og som binder byen og havnen sammen. BLOX er finansieret af Realdania og er den første bygning i Danmark, der er tegnet af den hollandske tegnestue OMA (Office for Metropolitan Architecture), med den hollandske stjernearkitekt Rem Koolhaas i spidsen. Huset er bygget med energivenlige materialer der har en holdbarhed på over 200 år og består af en række elementer, der kan flyttes rundt for at tilpasse bygningen fremtidige behov.

Med ’Welcome Home’ har DAC skabt en åben og aktuel udstilling der sætter nutidens boformer til debat. Udstillingen billedliggør danskernes måde at bo og bygge hjem på, i perioder hvor verdenskrige og historiske nybrud har revolutioneret industrien og ændret samfundet indefra. Udstillingen giver også et indblik i, hvordan mennesket har valgt at indrette sig i en moderne brydningstid, hvor nutidens udfordringer stiller helt nye krav til vores måde at bygge boliger på. Der gives blandt andet eksempler på hvordan arkitekter i dag medtænker klimaforandringer, ændrede boligbehov og en stigende tilflytning til byerne, som et centralt element i designløsningen, når fremtidens boliger skal bygges. 


Udstillingsvæg der billedliggør nogle af de historiske nybrud, der har formet danskernes hjem siden 1850. Foto: Mads Tamborg

Den fleksible bolig

Et af nøgleordene i fremtidens boformer er fleksibilitet. Fremtidens boliger skal kunne rumme mange af de nye krav, som den øgede mangfoldighed blandt danskerne stiller til den moderne bolig. Samtidig skal boligen hjælpe os med at løse nogle af de udfordringer der kommer til at præge fremtidens byer, såsom stigende befolkningstæthed, høje boligpriser og segregering. I dag arbejder arkitekter, investorer og ildsjæle derfor tæt sammen på at udvikle nye boformer, hvor studerende, børnefamilier og enlige bor under samme tag, hjælper hinanden i det daglige og deler en masse af de funktioner, som hjemmet tilbyder.

Med fremtidens boformer kommer hjemmet til at spille en langt større rolle for lokalområdet end i dag. Hjemmet bliver ikke blot en ramme om privatlivet, men også en mulighed for at udvikle nye fællesskaber i byen, og således vil fremtidens boformer også komme til at ændre på vores opfattelse af privatliv og offentlighed, ude og inde.

Udstillingen viser flere eksempler på, hvordan moderne arkitektur er med til at udviske grænserne mellem privatliv og offentlighed. Man kan blandt andet opleve en detaljeret model af Yokohama Appartment i Japan, der både huser et kollektiv bestående 4 kunstnere, og et tilhørende semi-offentligt gårdmiljø, der anvendes som et offentligt udstillingsrum.


Model af Yokohama Appartment bygget i skala 1:5. Foto: Mads Tamborg

I Danmark kan man også se flere eksempler på byggerier, hvor fleksibilitet medtænkes som en central del af arkitekturen. På Danmarksgrunden i Rødovre, står Vandkunsten blandt andet bag opførelsen af 72 ’AlmenBolig+’ familieboliger, der er skabt ud fra tanken om at bygge billige, fleksible og bæredygtige boliger, hvor naboskabet prioriteres højt. Boligerne er indrettet med hjemmets absolutte fornødenheder og beboerne skal selv opdele boligen med skillevægge. Det er beboerne selv der sørger for at vedligeholde byggeriet, og der stilles derfor høje krav til beboernes engagement. AlmenBolig+ er et eksempel på, hvordan fremtidens boformer kan være med til at løse nogle de udfordringer der opstår når befolkningstætheden i byerne vokser, men også hvordan der med fremtidens boformer stilles helt nye krav til fællesskabet omkring boligen.

Genanvendelse og bæredygtighed

I mange år har en del af løsningen på den stigende befolkningstilvækst i København, været at omdanne byens gamle boligkarreer til større, mere hygiejniske, tidssvarende og ikke mindst bæredygtige boliger, til fremtidens Københavnere. Men med de 17.000 danske enfamilieboliger, foruden et stort antal industribyggerier, der i dag står tomme og klar til nedrivning, er der endnu meget at gøre i forhold til at medtænke genanvendelse som en måde at skabe bæredygtigt byggeri på.

Udstillingen giver en række eksempler på, hvordan arkitekter i dag eksperimenterer med at bruge gamle byggematerialer i ny boligbebyggelse, ved for eksempel at genanvende vinduer fra forladte industribygninger og træaffald fra eksklusive træleverandører. Der gives også eksempler på københavnske byggeprojekter, hvor arkitekter har genanvendt restbeton fra Københavns Metrobyggeri, som er blandt af de mest holdbare former for beton.      


Eksempler på byggematerialer der er blevet anvendt til at bygge nogle af Københavns mest ikoniske boligbyggerier, og hvordan de i dag genanvendes i moderne byggerier. Foto: Mads Tamborg

Fremtidens byer

Selvom stadig flere danskere flytter til byen for at nyde godt af byens mangfoldighed, vælger mange af os at bo og omgås med de mennesker, der ligner os mest. Det sætter lokalområdet under pres og stiller nye krav til, hvordan byen skal indrettes. I flere danske byer har kommunen derfor valgt at anlægge multifunktionelle byrum, med aktiviteter der er tilpasset de mange forskellige behov der er til brugen af lokalområdet. Her kan beboere mødes på tværs af kulturer, religion og etnicitet, og i fællesskab nyde godt af byens mange forskellige tilbud.

Samtidig stilles der med nutidens boformer højere krav til byens offentlige rum. De høje boligpriser i København har for mange indbyggere betydet færre kvadratmeter, og mange har måtte undvære haven eller gårdmiljøet.  Derfor skal det offentlige rum skal også kunne tilbyde byboerne mange af de funktioner, som nutidens boliger ikke besidder.

På udstillingen kan man opleve en række eksempler på danske byer, der har valgt at prioritere de offentlige byrum højt i den fysiske planlægning. Her er Superkilen på Nørrebro blandt andet fremhævet som en moderne offentlig plads, hvor man har medtænkt områdets bredde befolkningssammensætning i indretningen af byrummet.


Udstilling af offentlige byrum, der er tilpasset stedets mangfoldighed. Foto: Mads Tamborg

Superkilen består af 3 sammenhængende byrum, der hver især er indrettet til at imødekomme områdets mangfoldighed. Den Røde Plads er indrettet som et udendørs aktivitetsrum, med fitnessredskaber, skatearealer og lydudstyr til koncerter. Den Sorte Plads er indrettet som en familievenlig plads med legearealer, borde og siddepladser, og Den Grønne Plads er tiltænkt byens aktive beboere og hundeejere. På alle tre pladser er byrumsinventaret udvalgt for at afspejle de mange forskellige kulturer der er repræsenteret i bydelen, og det er borgerne selv, der har været med til at bestemme indretningen af byrummene.

Multiple shadow house

På udstillingen kan man også opleve Olafur Eliassons interaktive installation ’Multiple shadow house’, hvor beskueren selv er med til at skabe en sensorisk oplevelse af, hvordan vores adfærd og bevægelser påvirker det fysiske rum.


Olafur Eliasson, Multiple shadow house, 2010. Foto: Mads Tamborg

’Welcome Home’ omhandler mange de ting som omgiver os alle, i det private såvel som i det offentlige rum, og stiller spørgsmålstegn til den måde som vi i dag vælger at indrette os på i hjemmet og i byen. Udstillingens potentiale ligger primært i de tematikker som den formår at rejse omkring fremtidens boformer, og hvordan boligen og hjemmet kan gentænkes som andet end blot en ramme om hverdagslivet, men også en måde at løse fremtidens udfordringer på. BLOX moderne, tidssvarende og udfordrende arkitektur yder en passende ramme omkring udstillingen, og giver mulighed for frit at gå på opdagelse blandt installationerne og samtidig nyde den smukke udsigt ud over havnefronten.

’Welcome Home’ kan opleves i Blox frem til den 23. september 2018.

På linket kan du læse mere om DAC’s udstillinger og arrangementer over sommeren:

Skriv en kommentar
*
*
*
*
Del med en ven
*
*
*
Ingen kommentar mulig