Indkøbskurven er tom.

Det nye magasin

Nr. 1, januar 2017

 

Nr. 1, kan købes fra 27. januar 2017
Tema om tegning

 

Nr. 2 udkommer 30. marts 2017

 

 

 

 

KOLOFON

UDGIVER:

Magasinet Kunst

Amagertorv 9, 2. sal

1160 København K

Telefon: 33 33 95 96

e-mail: info@magasinetkunst.dk
 

LAYOUT OG GRAFISK

TILRETTELÆGGELSE:

Sofie Engel & Cecilia Brøgger
 

ABONNEMENT OG ANNONCER:

telefon 33 33 95 96

e-mail: info@magasinetkunst.dk
 

ÅRSABONNEMENT:

6 numre kr. 395,- inkl. moms

ISSN: 0907-3612
 

REDAKTION:

Chefredaktør: Tina Kristensen

(tk@magasinetkunst.dk)

telefon: 33 63 74 70

 

TRYK:

Special Trykkeriet Viborg