Indkøbskurven er tom.
Videokunst-pionerer udstiller på Overgaden
Videokunst-pionerer udstiller på Overgaden

OMTALE: Af Rikke Baunegaard. 20.12.2018.

I 2013 lancerede det eksperimenterende udstillingssted for samtidskunst, Overgaden, udstillingsserien REVISIT, som dykker ned i institutionens eget bagkatalog. Siden har Overgaden én gang årligt genopført tidligere udstillinger, og på den måde aktualiseret udstillingen i et nutidigt lys. I år er det kunstnerduoen Hanne Nielsen og Birgit Johnsen, som er blevet inviteret til et genbesøg.

Videokunst på genvisit
Hanne Nielsen og Birgit Johnsen har arbejdet med videokunst i 25 år og deres aktuelle udstilling på Christianshavn er en fremragende mulighed for at opleve deres mangeårige kunstneriske proces og kompromisløse eksperimenterende arbejde med videomediet.

Udstillingen strækker sig over begge Overgadens etager og er inddelt i fire sektioner, som hver især skaber fortællinger og centrale spor i udstillingen: ”Teknologiske meditationer”, ”Virkelighedsmontager”, ”Det punkterede klimaks” og ”Opløsningen af den fjerde væg”. I løbet af udstillingen passerer beskueren lys, installationer, projektorer og skærme i utallige størrelser.

REVISIT: Hanne Nielsen & Birgit Johnsen, Overgaden 2018. Foto: Anders Sune Berg

Autentisk eller konstrueret virkelighed?
Udstillingens første sektion, ”Teknologiske meditationer”, præsenterer nogle af de værker, som afspejler kunstnerduoens kontinuerlige udforskning af videomediets virkemidler og karakteristika – her er det mediet alene, der er budskabet. Det første værk, man møder, er Realtime (2016). Ved inddragelse af publikum illustreres videomediets forskydning af tid og rum. Realtime afspejler også med sit billedrør, hvordan videomediet aldrig viser en én-til-én gengivelse af virkeligheden, men at det indhold som transmitteres altid er en medieret konstruktion. Også loading-ikonet i Busy Circle (2016) indikerer, hvordan en maskine er i gang med at behandle virkeligheden i form af data, førend det vises for os.

I sektionen ”Virkelighedsmontager” leger Nielsen og Johnsen forholdet mellem en autentisk og gennemmedieret virkelighed. Værkerne i sektionen præsenterer os for en genkendelig virkelighed samtidig med, at der sås tvivl hos beskueren om, hvad der er iscenesat – og hvordan. Kunstnernes interesse for teknologiens mange muligheder ses også i værket Camaeaderies (2007), som en 14,5 meter lang panoramisk videoprojektion.

Hanne Nielsen & Birgit Johnsen, Camaeaderies, 2007. Foto: Rikke Baunegaard

I denne del af udstillingen får vi også lov til at se den 51 minutter lange videoinstallation Territorielle udsagn (2002), som Nielsen og Johnsen viste i 2002 på Overgaden. Installationen vakte stor opsigt med sin eksperimenterende brug af mediet. I værket beretter seks kvinder fire gange over et forløb af flere dage om en episode fra deres liv, hvor de har følt, at deres personlige grænse er blevet udfordret eller overtrådt. Videoklip fra de forskellige versioner klippes sammen, og som beskuer begynder man langsomt at registre ændringerne i kvindernes betoning, ordvalg og refleksioner for hver gang de fortæller om episoden. Med videoinstallationen ønsker kunstnerparret at fortælle, hvordan en historie aldrig bliver fortalt ens to gange, og hvordan vi herigennem selv er med til at konstruere virkeligheden.

Brud med genrekonventioner
Bevæger man sig op ad trappen møder man et af kunstnerparrets andre fokusområder: Opgøret med den traditionelle plotstruktur. I populærkulturens filmiske verden dominerer den klassiske berettermodel stadigvæk som grobund for den gode fortælling. Værkerne i ”Det punkterede klimaks” udfordrer vores forventninger om et bestemt udviklingsforløb og klimaks. Ved flere af værkerne mærker man forventningen om, at der om et øjeblik sker noget. Men det sker ikke – eller også sker det ikke på det tidspunkt, man forventer. Ved at bryde de vante genrekonventioner og det narrative fortællermønster, stiller kunstnerne spørgsmål til de stereotype fortællemodeller men i lige så høj grad også til de mange kulturelle normer og samfundsstrukturer, som vi ukritisk accepterer.


Hanne Nielsen & Birgit Johnsen, Outside is Present, 2017. Foto: Anders Sune Berg

Opgøret med den passive iagttager
De fire værker i sektionen ”Opløsningen af den fjerde væg” spiller på den fysiske kontekst og beskuerens fysiske tilstedeværelse. På forskellig vis optræder værkerne som fire ”rum”, hvori man som beskuer træder ind og bliver en aktiv del af værket. Nielsen og Johnsen bryder således med konventionen om, at vi som beskuere er passive tilskuere. Det nyeste værk i deres samling, Modern Escape (2018), skal ses som et opgør med den statiske iagttagelse af et værk og inddrager i stedet beskueren i værkets betydningsproduktion. Det er således situeret i den enkeltes oplevelse, hvordan værket skal forstås. Bruddet på den passive iagttager er også en måde, hvorpå Nielsen og Johnsen gør op med samtidens passive skærmforbrugere, som blot konsumerer det, de ser, uden at være kritiske.


Hanne Nielsen & Birgit Johnsen, Modern Escape, 2018. Foto: Anders Sune Berg

Samtale med kunstnerduoen om det medierede hverdagsliv
Udstillingen på Overgaden afspejler Nielsens og Johnsens mangeårige arbejde med videomediet, og i spændingsfeltet mellem virkelighed, fiktion og konstruktion tematiseres aktuelle spørgsmål om fake news, identitet og køn, magtstrukturer, samt politiske problemstillinger og konflikter. Mange af værkerne kredser også om, hvordan vores tilværelse og virkelighedsopfattelse er blevet skærmbaserede. Som en afrunding på udstillingen har Overgaden inviteret de to kunstnere til en samtale, om hvilke positive og negative konsekvenser de digitale mediers indtog har for vores tilværelse. Arrangementet finder sted søndag den 6. januar kl. 15.00-16.30.

Fakta
Udstillingen REVISIT: Hanne Nielsen & Birgit Johnsen kan ses på Overgaden frem til den 6. januar 2019.

https://overgaden.org/

Skriv en kommentar
*
*
*
*
Del med en ven
*
*
*
Der er ingen kommentarer